अ.क्र. विभागाचे नाव  संवर्गाचे नाव 
 पशुसंवर्धन विभाग   सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी  डाउनलोड
 पशुसंवर्धन विभाग   पशुधन पर्यवेक्षक  डाउनलोड
 पशुसंवर्धन विभाग   पशुपट्टीबंधक  डाउनलोड
error: Content is protected !!