अ.क्र. संवर्गाचे नाव 
 जिल्हा सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १ (लिपिक) सहाय्यक प्रशासन अधिकारी डाउनलोड
 जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १ (कृषि) कृषि अधिकारी डाउनलोड
 जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी ३ (पशुसंवर्धन) सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी डाउनलोड
 जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १  दिव्यांग कर्मचारी  डाउनलोड
 जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १ (शिक्षण व शिक्षकेत्तर) विस्तार अधिकारी (शिक्षण) डाउनलोड
 जिल्हा सेवा (वर्ग ३) श्रेणी २ (कार्यकारी व ग्रामविस्तार) विस्तार अधिकारी (पंचायत) डाउनलोड
 जिल्हा सेवा (वर्ग ३) श्रेणी २ (सांख्यिकी) विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) डाउनलोड
 जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग ३) श्रेणी १ (आरोग्य) आरोग्य पर्यवेक्षक डाउनलोड
error: Content is protected !!