अ.क्र.                   संवर्गाचे नाव                                 डाऊनलोड
      १.           सहाय्यक प्रशासन अधिकारी                               डाऊनलोड
      २.            कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी                                डाऊनलोड
      ३.            वरिष्ठ सहाय्यक (लि.)                                    डाऊनलोड
      ४.            कनिष्ठ सहाय्यक (लि.)                                   डाऊनलोड
error: Content is protected !!