अ.क्र.             संवर्गाचे नाव                         डाऊनलोड
     1.     सहाय्यक प्रशासन अधिकारी
     2.     कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी
     3.     वरिष्ठ सहाय्यक (लि.)
     4.     कनिष्ठ सहाय्यक (लि.)
error: Content is protected !!